Welcome to Profesia days Brno

For 2 years we have been creating the festival of opportunities in Brno together. Profesia days Brno bring together employers and job seekers in one place. It is for all who are looking for new colleagues, a job and for those who want to be inspired by the success stories of Czech personalities, or just want to learn about trends in the labor market or test their skills.


Exhibition hall – 4 000 m2


Exhibitor places – 60+ 

Video 2019

Address
Profesia CZ, spol. s r.o.
Opletalova 55
110 00, Praha 1
Phone and email
+420 221 419 767
veletrh@profesia.cz

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Osobné údaje budú poskytuté tretím stranám na účely IT servisu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

SPRÁVA ODOSLANÁ!