INFORMATION FOR CLIENTS

Are you looking for future colleagues, or do you want to boost positive awareness of your company? Become an exhibitor at the first festival of opportunities Profesia days Brno, which will be full of ideas, interesting projects made in the Czech Republic and great speakers as well as skilled people looking for different opportunities. 


Exhibition hall – 4 000 m2


60+ exhibitor places

Adress
Profesia CZ, spol. s r.o.
Opletalova 55
110 00, Praha 1
Telephone and email
+420 221 419 767
veletrh@profesia.cz

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Osobné údaje budú poskytuté tretím stranám na účely IT servisu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

SPRÁVA ODOSLANÁ!