Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická

Kdo jsme

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická je škola s 65letou tradicí. Cíleně směřuje k rozvoji kvalitního technického vzdělávání, k udržení tradičních řemesel ve společnosti a přípravě odborníků pro současný trh práce v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku, služby a dřevozpracující obory. Škola se rozvíjí jako Centrum celoživotního učení. Nabízí 3leté učební a 4leté maturitní obory pro žáky základních škol, pro absolventy a veřejnost škola nabízí v rámci zvyšování odborného vzdělání denní i dálkovou formu zkráceného a nástavbového studia a řadu rekvalifikačních kurzů. Nově škola nabízí i občanské další vzdělávání, vzdělávání seniorů, zájmové vzdělávání dospělých a pro žáky základních škol zájmové kroužky.

Koho hledáme

- zájemce o technické vzdělání z důvodu nedostatku kvalifikovaných lidí na trhu práce - zájemce o rekvalifikace při změnu profese

Co nabízíme

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická využila svého personálního a materiálního zázemí vyučovaných oborů i ve prospěch dospělých občanů a postupně se rozvinula jako centrum celoživotního učení. Rozšířila cílovou skupinu vzdělávaných z žáků i na dospělou populaci včetně vzdělávání starší generace (seniorů). Škola nabízí vzdělávací aktivity otevřené různým generacím - žákům, dospělým i seniorům - rekvalifikační programy vedoucí k úplné profesní kvalifikaci a doplňující vzdělávání pro dospělé v oborech, které jsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací (NSK). Realizuje proces uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (zkoušky pro uznání profesní kvalifikace podle standardů Národní soustavy kvalifikací podle Zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/2006 Sb.). Další vzdělávání dospělých k posílení občanských kompetencí; škola realizuje kurzy v oblasti osobnostního rozvoje a sebeřízení; kurzy komunikace v cizím jazyce a kurzy digitální gramotnosti. V oblasti zdravého životního stylu nabízí dospělým kurzy výchovy ke zdraví včetně pohybových aktivit a programů zdravotní prevence. Nabízíme vzdělávací kurzy pro starší generaci a zájmové vzdělávání dospělých a pro žáky základních škol zájmové kroužky založené na dobrovolnosti a osobní motivaci, jak trávit volný čas.

Jazykové znalosti

:

Počítačové znalosti

: Základy