Českomoravská konfederace odborových svazů
Českomoravská konfederace odborových svazů

Kdo jsme

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 30 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Co nabízíme

V rámci veletrhu práce Profesia days 2022 budeme návštěvníkům veletrhu nabízet nejen informace o naší činnosti, ale především bezplatné právní poradenství v oblasti pracovního práva.