Elektrizace železnic Praha a.s. člen skupiny EP INDUSTRIES, a.s.
Elektrizace železnic Praha a.s. člen skupiny EP INDUSTRIES, a.s.

Kdo jsme

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž pevných trakčních zařízení pro železnici a městskou hromadnou dopravu. Nejdůležitějším produktem jsou trakční vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším významným oborem činnosti společnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků pro elektrickou trakci v podobě trakčních napájecích stanic, měníren, spínacích stanic, trafostanic a elektrického předtápěcího zařízení.

Koho hledáme

Aktuálně obsazujeme několik volných pracovních míst. Seznam míst naleznete zde: https://www.elzel.cz/kariera/