Hello jazyková škola
Hello jazyková škola

Kdo jsme

Jazyková škola vznikla v roce 1996 a byla původně zaměřena na kurzy angličtiny pro děti. Brzy se však ukázalo, že k tomu, aby byla škola na trhu konkurenceschopná, je důležité poskytovat širší nabídku jazykových služeb než jen tyto kurzy. Své služby začala nabízet ve firmách a otevřela jazykové kurzy pro veřejnost. Škola v tuto chvíli disponuje moderně vybavenými učebnami s multimediální technikou a wi-fi. V rámci rozšiřování své působnosti a zvyšování své konkurenceschopnosti založila společnost Hello během několika let svého působení také pobočky v Brně a Opavě.

Co nabízíme

Základní službu naší jazykové školy Hello představuje výuka sedmi cizích jazyků (anglického, německého, španělského,...) formou skupinových nebo individuálních kurzů. Kromě klasických jazykových kurzů pro veřejnost a firmy nabízíme také pomaturitní studium cizího jazyka, přípravné kurzy k mezinárodním certifikátům, profesní jazykové kurzy (obchodní angličtina a obchodní němčina), kurzy pro děti, víkendové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní kurzy, kurzy pro seniory, kurzy pro učitele, překlady, tlumočení a jazykový audit. Realizujeme také mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny (Cambridge English) a z němčiny (Goethe-Institut).