INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)
INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)

Kdo jsme

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromá vědecko-výzkumná organizace v oboru společenských věd založená v Česku. Naší hlavní činností je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování, osvěty a transferu technologií či znalostí, přičemž veškerý zisk je do těchto činností zpětně investován. Vedlejší činností je pak realizace smluvního výzkumu a poradenství. Jednotlivá oddělení se zaměřují na řešení celospolečenských témat: Oddělení výzkumu senzitivních témat cílí např. na eticky odpovědné chování, stárnutí populace, problematiku zdravého stárnutí a seniorskou tematiku; Oddělení výzkumu životního prostředí se věnuje výzkumu v oblastech rybářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a spotřebě vody v domácnostech; Oddělení výzkumu sociálních a zdravotních témat se zaměřuje mj. na problematiku stárnutí populace a jeho dopady na sociální a zdravotní služby, zaměstnávání starších osob, sociální bydlení či zdravotní uvědomělost.

Jazykové znalosti

Angličtina: a2, b1, b2

Počítačové znalosti

MS Office: Pokročilý