Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy

Kdo jsme

Doprava je jednou z důležitých domén národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života, včetně podnikatelské sféry. Ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy je Ministerstvo dopravy, které sídlí v historicky cenné budově v centru Prahy. Odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti také za její uskutečňování. V rámci ministerstva jsou řešeny stěžejní otázky silniční, drážní, vodní a letecké dopravy. Realizaci schválených koncepcí a zajištění rozvoje svěřených odvětví zabezpečuje Ministerstvo dopravy prostřednictvím svých podřízených organizací. Chcete vědět více? Sledujte nás na www.mdcr.cz Těšíme se na Vaši návštěvu u stánku Ministerstva dopravy B 109. Pojďme společně posunout českou dopravu dál!

Koho hledáme

Hledáme odborníky nebo také absolventy magisterského studijního programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo, kteří u nás mohou zahájit svoji profesní kariéru, či uplatnit svoji zkušenost a prohloubit si odbornou praxi. Mezi obory práva nejčastěji využívanými při práci v Ministerstvu dopravy patří správní právo hmotné a procesní, finanční právo, občanské právo, právo Evropské unie, ústavní právo či mezinárodní právo veřejné. Ze zajímavých činností, při nichž lze uplatnit právní vzdělání jmenujme např. tvorbu právních předpisů, sjednávání mezinárodních smluv, zadávání veřejných zakázek, vedení správních řízení, vnitřní a vnější kontrolu nebo zastupování státu v řízení před soudy.

Co nabízíme

Chuť vyzkoušet podílet se na rozvoji dopravy v České republice s návazností na propojení transevropské sítě.