Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Kdo jsme

Zdraví je jednou z nejdůležitějších hodnot v životě každého z nás. Zdraví tvoří základní pilíř spokojeného a šťastného života. Ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví a zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost je Ministerstvo zdravotnictví. Naší snahou je nastavit pravidla a vytvořit podmínky, aby byla všem občanům poskytnuta zdravotní péče v té nejvyšší možné kvalitě. Svěřené činnosti Ministerstvo zdravotnictví zabezpečuje mimo jiné prostřednictvím svých přímo řízených organizací (nemocnic, zdravotnických ústavů, léčeben a lázní), a také krajských hygienických stanic. Sídlíme v centru Prahy, ale naše zastoupení najdete též v Brně a prostřednictvím sítě nemocnic a dalších zdravotnických zařízení působíme po celé České republice.

Koho hledáme

Hledáme nové zaměstnance nejen z oblasti zdravotnictví, ale napříč širokou škálou oborů, jako jsou manuální práce, administrativa, právo, ekonomie nebo projektové řízení. Volná místa mají různé požadavky, ať už na úroveň vzdělání, jazykovou vybavenost nebo zaměření na konkrétní oblast studia. Díky tomu u nás najdou uplatnění uchazeči s různorodými profily, ale co by mělo být pro všechny společné, je chuť vstřebávat nové poznatky a informace, smysl pro detail, zodpovědnost a schopnost pracovat jak samostatně, tak i v týmu. Důležitým předpokladem je zájem podílet se na dalším rozvoji českého zdravotnictví. Neváhejte se podívat na přehled volných služebních a pracovních míst na www.mzcr.cz.

Co nabízíme

A co Vám můžeme nabídnout na oplátku my? Zajímavou a smysluplnou práci s přímým dopadem na každého z nás a také možnost získání zkušeností ze sféry ústředního úřadu státní správy. Vážíme si všech našich zaměstnanců, a protože je pro nás jejich spokojenost zcela zásadní, vybudovali jsme bohatou síť benefitů, z nichž většinu je možné čerpat hned po nástupu na Ministerstvo zdravotnictví. Zároveň jsme si vědomi toho, že práce není všechno, a proto klademe důraz na podporu osobního života. Zavedli jsme tedy pro naše zaměstnance pružnou pracovní / služební dobu. Věříme, že všechny naše benefity, společně s příjemným pracovním prostředím, přispívají k tomu, aby naši zaměstnanci měli svou práci rádi, a doufáme, že budete mít možnost se o tom přesvědčit na vlastní kůži :).