Národní bezpečnostní úřad
Národní bezpečnostní úřad

Kdo jsme

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. NBÚ je ústředním správním úřadem pro oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Ve své činnosti se NBÚ řídí zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Od samého začátku působení NBÚ (jak podle zákona č. 148/1998 Sb., tak i podle nového zákona č. 412/2005 Sb.) je postavení NBÚ stále stejné - je orgánem výkonné moci, je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. To znamená, že je zařazen jednak mezi ústřední úřady a jednak mezi správní úřady. Tyto dvě skutečnosti (postavení) se plně odrážejí ve stanovených pravomocích (kompetencích), oprávněních a úkolech. NBÚ není v žádném případě zpravodajskou službou, ani není pověřen žádnými vyšetřovacími pravomocemi ve smyslu oprávnění orgánů činných v trestním řízení. NBÚ vydáním osvědčení (fyzické osobě i podnikateli) nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti (fyzické osobě) garantuje, že u jeho držitele nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by mu bránily mít přístup k utajovaným informacím nebo vykonávat citlivé činnosti. Tím přispívá velkou měrou k ochraně informací důležitých pro obranné, vojenské, bezpečností, ekonomické a mezinárodně politické záměry a cíle České republiky, a tím i k ochraně zdraví, života a majetku občanů. Stát tak může svěřit své strategické informace při zajišťování obrany státu, při boji proti terorismu, při odhalování závažné trestné činnosti, při zajišťování důležitých ekonomických zájmů i zájmů, k jejichž ochraně se zavázal v rámci mezinárodní spolupráce, i výkon citlivé činnosti subjektům, které skýtají záruku, že tyto informace ani citlivou činnost nezneužijí nejen ve svůj prospěch, ale i ve prospěch např. cizích „špionážních“ služeb apod. Současný proces mezinárodního sbližování vyžaduje mezinárodní spolupráci bezpečnostních orgánů a složek i ostatních subjektů podílejících se na zajišťování bezpečnosti České republiky. Tuto mezinárodní spolupráci zejména s orgány NATO a EU rozvíjí a prohlubuje i NBÚ. Výměna informací na mezinárodní úrovni i v oblasti ochrany utajovaných informací je velmi důležitá a přispívá k ujednocování postupů, forem spolupráce a k možnosti uznávání jednotlivých bezpečnostních oprávnění vydaných národními bezpečnostními úřady.

Koho hledáme

Referenty státní správy na pozice analytiků personální bezpečnosti nebo analytiků průmyslové bezpečnosti. Dále pak správce informačních systémů, síťové administrátory, techniky bezpečnostních systémů, IT server administrátory, administrátory aplikací, technické pracovníky, právníky.

Co nabízíme

- placená odborná školení
- placené sick days
- 25 dní dovolené
- zvýhodněné pobyty na rekreačních zařízeních
- příspěvky na společenské, kulturní nebo sportovní aktivity
- příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
- práci v příjemném prostředí
- přístup k moderním technologiím
- profesní a jazykové vzdělávání
- posilovnu v areálu úřadu
- možnost zajištění ubytování
- zázemí stabilní státní instituce

Jazykové znalosti

angličtina: a1, a2, b1, b2, c1, c2

Počítačové znalosti

MS Office: Pokročilý

AthénA: Základy