Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.