TSMC EUROPE B.V.
  • Zuidplein 60, 1077 XV, Amsterdam