Úřad pro zahraniční styky a informace
Úřad pro zahraniční styky a informace

Kdo jsme

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je zpravodajskou službou České republiky, jejímž posláním je zabezpečovat pro ústavní činitele a orgány státní správy České republiky včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky.