Přednášková místnost 1. VOX

Vzdělávací a poradenská společnost 1. VOX a.s. slaví v roce 2018 25 let na trhu vzdělávání v ČR.

Zastřešení mottem VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ realizujeme veřejné vzdělávací akce z oblasti daní, účetnictví, mezinárodních účetních standardů, ekonomického a finančního vzdělávání, mezd, personalistiky, pracovněprávních předpisů, práva a dále vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru. Oblast „měkkých dovedností“ pak zastupují témata řízení lidských zdrojů, komunikační, manažerské a prezentační dovednosti, marketing a PR, prodej a obchod, rozvoj osobních dovedností a speciální kurzy pro asistentky, office manažerky, sekretářky a recepční. 

Připravujeme zakázkové vzdělávání pro firemní klientelu na míru z celé produktové nabídky veřejných vzdělávacích akcí a nabízíme i speciální produkty – například Efektivní řízení podniku, HR business strategie, Procesní řízení i další rozvojové programy.