Podnikavost a jak na ni: předpoklad osobního štěstí mladých i dříve narozených

Hlavní pódium

Podnikavost jako jedna z klíčových kompetencí pro celoživotní učení spočívá v proaktivním přístupu k životu, a tedy i k uplatnění na trhu práce.
Co je podstatou podnikavosti a jak navazuje na kariérový rozvoj?
A jaké kroky na cestě k rozvoji vlastní podnikavosti je potřeba učinit, abyste měli život ve vlastních rukou a nebyli vláčeni osudem?

Motivace Vzdělání