speaker-info

Aneta Nejezchlebová

vedoucí Oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze

Momentálně pracuje jako vedoucí oddělení digitalizace v Městské knihovně v Praze. Oddělení vzniklo v roce 2007 a jeho primárním posláním je vytváření elektronických kopií knih. V posledních letech se ale také oddělení věnuje vydavatelské činnosti a vydává e-knihy. Ty jsou dostupné zdarma, legálně a bez registrace v knihovně anebo na webu. Cílem je umožnit bezbariérový přístup k literatuře všem bez rozdílu.

Moje přednášky