speaker-info

Dalibor Holý

ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, vrchní rada, Český statistický úřad

Mgr. Dalibor Holý pracuje na Českém statistickém úřadě od roku 1996. Od roku 2010 působí na pozici Ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Je zodpovědný za rozvoj statistických šetření o práci v domácnostech, podnicích i pro využívání administrativních zdrojů, vč. statistiky mezinárodní pracovní migrace, genderových analýz a statistiky seniorů. Dlouhodobě spolupracuje s Eurostatem, statistickým úřadem Evropské komise a s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Od 2019 je členem Vědecké rady MPSV. Na tématu zjišťování dobrovolnické práce spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR. Je též redaktorem časopisu Statistika & My, který vydává ČSÚ.

Moje přednášky