speaker-info

David Gruber

český autor, podnikatel a propagátor technik duševní práce

Poskytuje již více než třicet let originální a velice efektivní vzdělání v oblasti všech soft skills a rozvoje osobnosti. Vystudoval se špičkovými výsledky systémové inženýrství, má postgraduální pedagogické, psychologické vzdělání z Filozofické fakulty UP Olomouc a dále certifikáty z řady kurzů soft skills z Austrálie, USA, Velké Británie, Malty, Německa aj. Je světově prvním zakladatelem systematického vědního oboru „techniky duševní práce“ (novým názvem „beneopedie“), což lze vnímat jako soft skills nejvyšší generace. Sám vytvořil vlastní virtuální „univerzitu technik duševní práce“, stal se zároveň jejím profesorem i studentem. Je autorem více než 100 klasických knih, e-knih a audioknih, jejichž celkové prodeje vysoce převyšují prodeje knih jakéhokoliv zahraničního nebo českého manažerského guru na našem trhu. Je autorem stovek článků i čtyř průkopnických televizních vzdělávacích seriálů – o rychlém čtení dvakrát, o time managementu, o zpracování informací pro mládež. Po celý svůj život špičkově uplatňuje time management, v rychlosti a kvalitě stíhání studijních úkolů a realizaci vytyčených cílů zatím nenašel konkurenci. Objevitel psychovzorce profesionální koncentrace (mj. komplexního optimálního léku na prokrastinaci) a autor originální české metodiky racionálního čtení a rychločtení. Všechny své kurzy vede s použitím „multimetod“ (=®psychovzorců), což pro účastníky výrazně zvyšuje jejich efektivitu oproti dosavadním kurzům zahraničních nebo českých lektorů vedených pouze „metodami“.

Moje přednášky