speaker-info

Kateřina Lichtenberková

Garantka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Podnikavý člověk a jeho kariérový rozvoj), P-KAP - odborná garantka intervence Podpora kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti

Kateřina vystudovala VŠE Praha, obor podniková ekonomika a management s vedlejší specializací psychologie a sociologie v řízení a doplňkovým pedagogickým studiem. Absolvovala dále vzdělávání v oblasti systemického koučování a leadershipu. Katka má za sebou několikaleté zkušenosti s vedením změnových a dalších projektů v komerční sféře a koučováním majitelů firem i managementu. Od koučování ke vzdělávání se dostala zejména díky společnosti Scio, ve které 2 roky působila. Od roku 2012 spolupracuje s obecně prospěšnou společností yourchance, kde pomohla vybudovat portál Finanční gramotnost do škol a vytvořit koncepci Finančně gramotné školy a online soutěž o finanční gramotnosti Rozpočti si to! pro žáky základních a středních škol. Přehled v oblasti rozvoje podnikání, lektorské i publikační zkušenosti může Katka zúročit i v práci odborného garanta kompetence k podnikavosti a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na Národním pedagogickém institutu.

Moje přednášky

Podnikavost a jak na ni: předpoklad osobního štěstí mladých i dříve narozených

Hlavní pódium

Podnikavost jako jedna z klíčových kompetencí pro celoživotní učení spočívá v proaktivním přístupu k životu, a tedy i k uplatnění na trhu práce. Co je podstatou podnikavosti a jak navazuje na kariérový rozvoj? A jaké kroky na cestě k rozvoji vlastní podnikavosti je potřeba učinit, abyste měli život ve vlastních rukou a nebyli vláčeni osudem?

Motivace Vzdělání
Číst více