speaker-info

Markéta El-Jammalová

koordinátorka projektů Outplacement a Flexi, Úřadu práce ČR

Ing. Markéta El-Jammalová a RNDr. Marek Feltl pracují v oddělení projektů EU na Krajské pobočce Úřadu práce ČR pro hlavní město Prahu jako koordinátoři projektů Outplacement a Flexi. Jsou zodpovědní za vedení týmů poradců pro cílové skupiny a pro zaměstnavatele a za rozvoj poradenských činností, které jsou součástí obou projektů.

Moje přednášky