speaker-info

Pavel Harsa

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. pracuje na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK od roku 1997, v současné době zastává funkci vedoucího klinického psychologa Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Má atestace z klinické psychologie a psychoterapie. Zaměřuje se na klinickou psychologii a psychoterapii, sportovní psychologii nebo také syndrom vyhoření.

P. Harsu naleznete u stánku VFN, kde bude probíhat testování zvládání stresu a vyhoření 6. 10. od 13 do 18 hodin a 7. 10. od 13 do 17 hodin.

Moje přednášky