Testování zvládání stresu a vyhoření od psychologů z VFN v Praze

Přestali jste se do práce těšit?
Nedokážete být milý/-á na své spolupracovníky?
Cítíte se fyzicky vysílený/-á?

Možná právě vy trpíte syndromem vyhoření. Přijďte se nechat otestovat od odborných psychologů z Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jedním z nich bude PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Testování a následná konzultace výsledků bude probíhat oba dny vždy od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.