Ukázka pracoviště pro nevidomé na Profesia days

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR připravila ukázku pracoviště pro nevidomé lidi či lidi se zrakovým postižením. Máte příležitost vyzkoušet si například:

  • notebook se zvětšovacím a odečítacím software
  • braillský display
  • kamerovou lupu
  • tlačítkový telefon Blindshell s hlasovým výstupem
  • iPad se stojánkem pro zvětšování textu
  • ozvučené běžné dotykové telefony

Odborníci ze specializovaného pracoviště Tyflokabinet se zaměřují na poradenství pro těžce zrakově postižené a nevidomé občany, rodiče zrakově postižených dětí nebo speciální školy a speciálně pedagogická centra pro zrakově postižené.